steunbetuigingen


Het voortbestaan van de atelierpanden wordt bedreigd. De woningcorporaties stellen onder de huidige wettelijke regels geen ateliers meer te mogen verhuren. De gemeente Groningen – bij monde van haar beleidsmakers – zetten in op een ‘broedplaatsenplan’, waarin geen ruimte is voor vaste ateliers voor beeldende kunstenaars.

De HVK is een steunbetuigingsactie gestart voor het behoud van de panden.

'Aan de gemeenteraadsleden en wethouder B. Benjamins.

De dreigende opheffing van 62 permanente en betaalbares ateliers voor beeldende kunstenaars in de stad Groningen in panden aan de Oude Boteringestraat, Hofstraat, Haddingestraat, Pelsterstraat en Kostersgang, is een reden voor verontrusting. Betaalbare en permanente ateliers zijn noodzakelijk voor een goed beeldende kunsten-klimaat in de stad.

Wij vragen u daarom de atelierpanden te laten blijven bestaan’. 

Deze steunbetuiging is tot nu toe getekend door de volgende vertegenwoordigers van organisaties:

Pim Luiten

directeur Kunstencentrum Vrijdag

Andreas Blühm

directeur Groninger Museum

Kees van der Meiden

directeur Stichting Noorderlicht

Han Steenbruggen

directeur Museum Belvédère

Marie-Jeanne Abeln

artistiek leider Stichting Sign

Ron Ritzerfeld

zakelijk leider Stichting Sign

Agnes Scholte

Galerie Block-C

Marinus Augustijn

Galerie Block-C

Aimée Terburg

Kunstprojecten Noorderstation

Wouter Nijland

De Biotoop, Haren

Hugo Braams

Moshpit of Creation

Henk Woudsma

Stichting ARTisBOOK

Ger van Dam

MAL collection en kunstverzamelaar

Lydia Wierenga

Galerie Off Hook

Wilma Vissers

Kunstenbond

Tom Hageman

BBK

Annemiek Vos

BOK

Frans van Tarwijk

Ver. 2e Wassenstraat, Amsterdam

Sarien Zijlstra

Studio 23, Amsterdam © 2023 HVK Groningen, Oude Boteringestraat 63, 9712 GE Groningen